Екип / Партньори

Home Екип / Партньори
Адвокат Черногорски
А. Черногорски | адвокат
0899 731 009
Адвокат Черногорски има юридическо образование, магистърска степен – Право в Югозападен университет „Неофит Рилски” и икономическо образование магистърска степен – специалност Счетоводство и контрол в УНСС .

Успоредно в процеса на придобиване на своята професионална компетентност и квалификация, аз избрах да я усъвършенствам чрез едновременното и прилагане в практиката. Работих в продължение на 16 години в полза и за целите на държавата като държавен служител в две държавни институции от изпълнителната власт. В последствие реших натрупаните знания и опит да предоставя, като адвокат в полза на своите клиенти.

Практикувам и специализирам в областта на Данъчно право, Административно право, Банково право, Финансово право, Търговско право, Вещно право, Строителство / обединение от съвкупност на административно, облигационно , вещно право и приложение на ЗУТ /.
В работата си като адвокат считам че :

Първата и основна задача и цел на адвоката е да защити интереса на своя клиент, а втората да му повярва.” , както и че :
Съдът винаги постановява несправедливи решения за едната страна в процеса, а нашата цел е да го убедим, че справедливата и вярна кауза е тази на нашите клиенти

Галя Асенова
Г. Асенова | технически сътрудник
Отговорности:

В помощ на адвоката при планиране, организиране и контрол на текущата дейност, работата с клиенти, техническа обработка на текст, бизнес кореспонденция и обработка на първични счетоводни документи, справки и проверки по дела.

Технически умения:

MS Office – word excel, периферни устройства – факс, телефон, скенер, имейл, програмни продукти, свързани с правно – информационни системи.

Партньори
ioleta-boicheva
Виолета Ивайлова Бойчева | адвокат

Казвам се Виолета Ивайлова Бойчева. Адвокат съм в град Малага, Испания.
Завърших Право в Испанския Държавен Университет в град Малага (2003-2008) и от февруари 2011 година съм Член на Малагската Адвокатска Колегия.
Работя в кантората IFS ABOGADOS и съм специализирана по гражданско и наказателно право.
Водя случаи по разводи, наследства, рекламации на дългове, искове срещу застрахователни компании, анулиране на договори и т.н.
В областта на наказателното право водя случаи по измами, лекарски грешки, малтретиране, физически щети.
Също така се занимавам с правно обслужване на чужденци при покупко-продажби на имоти и придобиване на испанско жителство и гражданство.
Владея перфектно писмено и устно български, руски, испански, английски и френски езици, за което имам съответните дипломи.