Екип / Партньори

Home Екип / Партньори
Адвокат Черногорски
А. Черногорски | адвокат
0899 731 009
Адвокат Черногорски има юридическо образование, магистърска степен – Право в Югозападен университет „Неофит Рилски” и икономическо образование магистърска степен – специалност Счетоводство и контрол в УНСС .

Успоредно в процеса на придобиване на своята професионална компетентност и квалификация, аз избрах да я усъвършенствам чрез едновременното и прилагане в практиката. Работих в продължение на 16 години в полза и за целите на държавата като държавен служител в две държавни институции от изпълнителната власт. В последствие реших натрупаните знания и опит да предоставя, като адвокат в полза на своите клиенти.

Практикувам и специализирам в областта на Данъчно право, Административно право, Банково право, Финансово право, Търговско право, Вещно право, Строителство / обединение от съвкупност на административно, облигационно , вещно право и приложение на ЗУТ /.
В работата си като адвокат считам че :

Първата и основна задача и цел на адвоката е да защити интереса на своя клиент, а втората да му повярва.” , както и че :
Съдът винаги постановява несправедливи решения за едната страна в процеса, а нашата цел е да го убедим, че справедливата и вярна кауза е тази на нашите клиенти

Адвокат Игнат Недков
И. Недков | адвокат
0877 777 654

Завършил съм Немска Гимназия Ловеч с отличен успех.
Имам юридическо образование, магистърска степен от СУ „Климент Охридски”, с отличен успех 6.00 и юридическа правоспособност след положен практически изпит отново с 6.00.

Кариерата си започнах и работих 7 години като икономически следовател по тежки присвоявания и контрабанда, при бившото Главно следствено управление. Това ми даде възможност да усвоя практически не само наказателното право и процес, но и счетоводната отчетност на предприятието, договорите и кореспонденцията, които бяха основни доказателства.

През следващите 10 години управлявах собствено предприятие „Гатко ЕООД“ с 10 работника, и „Монтаса ООД“ с 30 работника, за търговия с петролни продукти, минерална вода и международен автомобилен транспорт на горива, химикали и др. През този период освен че управлявах предприятието извършвах и цялата му юридическа дейност по регистрация, лицензиране, сключване на договори, включително обосновки по договори за банкови кредити от страна на корпоративния клиент и обществени поръчки. Контролирах от близо счетоводството и овладях данъчното право и обжалване на данъчни актове.

През последните 10 години имам банков опит в принудително, включително съдебно събиране на проблремни кредити, от които последните 6 години в звено, което:
– събира целия спектър на банкови кредити, от големи корпоративни клиенти до кредитни карти за граждани,
– образува и води самостоятелно изпълнителните дела и производства по несъстоятелност,
– управление /придобиване и продажба/ на активи по лоши кредити.

През последните 10 месеца, работя към адвокатска кантора по банкови дела. Регистрирах се като адвокат, член на САК с рег. №1100589910

Галя Асенова
Г. Асенова | технически сътрудник
Отговорности:

В помощ на адвоката при планиране, организиране и контрол на текущата дейност, работата с клиенти, техническа обработка на текст, бизнес кореспонденция и обработка на първични счетоводни документи, справки и проверки по дела.

Технически умения:

MS Office – word excel, периферни устройства – факс, телефон, скенер, имейл, програмни продукти, свързани с правно – информационни системи.

Партньори
ioleta-boicheva
Виолета Ивайлова Бойчева | адвокат

Казвам се Виолета Ивайлова Бойчева. Адвокат съм в град Малага, Испания.
Завърших Право в Испанския Държавен Университет в град Малага (2003-2008) и от февруари 2011 година съм Член на Малагската Адвокатска Колегия.
Работя в кантората IFS ABOGADOS и съм специализирана по гражданско и наказателно право.
Водя случаи по разводи, наследства, рекламации на дългове, искове срещу застрахователни компании, анулиране на договори и т.н.
В областта на наказателното право водя случаи по измами, лекарски грешки, малтретиране, физически щети.
Също така се занимавам с правно обслужване на чужденци при покупко-продажби на имоти и придобиване на испанско жителство и гражданство.
Владея перфектно писмено и устно български, руски, испански, английски и френски езици, за което имам съответните дипломи.