Тарифа за изпълнителни дела

Home Тарифа Тарифа за изпълнителни дела

– За процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело за всички действия, минималното възнаграждение е 2% от размера на дълга, но не по-малко от 250 лева, плюс допълнително възнаграждение за участие в отделни изпълнителни действия или за обжалване на действия на съдебния изпълнител.

– За проучване имуществото на длъжника и образуване на изпълнително дело без други ангажименти – 100 лева плюс по 50 лева за всяко поискано изпълнително действие срещу конкретно установено имущество на длъжника 

– За лично участие на адвоката в изпълнителни действия – 150 лева на изпълнително действие

– За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 200 лева, а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 350 лева – за едно заседание, плюс по 150 лева за всяко следващо заседание.

– За процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 2% на база стойността на имота; 

При събиране от взискателя на одобреното от съдебния изпълнител адвокатско възнаграждение в изпълнителното производство, то се дължи на адвоката от взискателя като допълнително възнаграждение за резултат от датата на изплащането му от съдебния изпълнител на взискателя за пълно погасяване на вземането в изпълнителното производство.

Посочените възнаграждения са независимо от възлагането на действия по заповедното производство, за което се прилага тарифата за граждански дела.

При възлагане на действия едновременно и по заповедното и изпълнителното производство възложителя т ползва отстъпка от 10% от минималното възнаграждение за всяко производство.

Посочените в настоящата тарифа възнаграждения се прилагат при инцидентво възлагане на участие в изпълнителния процес и не се прилагат при договори за абонаментно обслужване или договори за събиране на вземания.